about

over

Welkom op mijn website en leuk dat je wil weten wie ik ben en waar ik voor sta.

Ernst klinkt natuurlijk heel serieus. Dat kán ik ook zijn, maar humor en relativering zijn ook essentieel in mijn leven. Wel ben ik in mijn werk heel consciëntieus en vasthoudend: van de zorgvuldige voorbereiding tot het in detail perfectioneren van het eindbeeld.
Ik heb een grote passie voor mooie, fascinerende en esthetische fotografie. Maar de weg ernaartoe vind ik even zo waardevol. De communicatie met de opdrachtgever, de samenwerking met de mensen die ik inhuur en het samen aan de slag gaan met alles wat gezocht, bedacht en gepland moeten worden. Daarin maak je vrienden, ontstaan verhalen, beleef je avonturen en leer je mensen echt kennen.

Wil je meer over me lezen, kijk dan rond op mijn site, linkedin profiel of facebook. Zou je me eens willen ontmoeten of denk je dat ik je ergens mee kan helpen, aarzel dan niet me te bellen (T 020 4275333 of M 06 5436 3333) of te mailen via ernst@yperlaan.com. Of voeg me als contact in Linkedin toe zodat we elkaar in de toekomst makkelijk kunnen vinden.

historie

Al sinds de middelbare school ben ik al met fotografie bezig en wist al snel dat ik fotograaf wilde worden. Na de middelbare school ging ik naar de school voor fotografie in Den Haag, waar ik de technisch basis leerde. In het derde jaar liep ik stage bij Juriaan Eindhoven en Hans Kroeskamp, in die tijd twee beroemde Amsterdamse fotografen. Bij hun leerde ik de gedrevenheid en vasthoudendheid die je voor reclame fotografie nodig hebt. Nadat ik met uitstekende cijfers was geslaagd, trok ik naar Londen om daar proberen werk te vinden als assistent. Ik heb daar een leuke tijd gehad en geassisteerd bij Ken Griffiths, Ian Giles, Jack Bankhead en voor een langere periode bij Rolph Gobits. Ik heb bij veel top fotografen binnen gekeken en leuke avonturen beleefd (zo was ik op sollicitatie gesprek bij de beroemde Michael Joseph die een vacature had voor derde assistent en was toch echt voor die functie wel een must dat je goed brommer kon rijden!)
Na mijn tijd Londen ben ik naar Amsterdam teruggekeerd om daar voor mezelf te beginnen en startte ik met stillevens en kleine setjes. Geweldige tijden natuurlijk; er waren nog maar een handjevol bekende reclamefotografen en veel werk. Toen heb ik eigenlijk pas het vak echt geleerd en veel ervaring opgedaan.
Sindsdien werk ik voor reclame- en designbureaus en bladen. Ik heb onder andere gefotografeerd voor: ABN/Amro, ANWB, BCC, de Bijenkorf, Centraal Beheer, Eneco, Essent, Grolsch, Heineken, ING, KLM, Konklijke Marine, KPMG, KPN, de Landmacht, LandRover, de Lotto, McKinsey, Natuurmonumenten, stichting Natuur & Milieu, Nationale Nederlanden, Nederlandse Spoorwegen, Nuon, Philips, Pokon, Prorail, Randstad, Renault, Riedel, Serieus3FM, Smith, Sogeti, T-mobile, TNTpost, Unox, Villa d’Art, Versatel, Volkswagen en VT-wonen.
Naast mijn toegepaste fotografie heb ik altijd een passie voor landschapsfotografie gehouden en probeer ik tijd te vinden om weer nieuw werk te maken. Een grote waardering voor mijn eigen werk was het winnen van de PANL award in 1992 met een serie foto’s over Indonesië.

vaardigheden

Zoals iedere fotograaf heb ook ik zo mijn eigen methodes en eigen stempel. Vaak heb ik al een beeld in mijn hoofd tijdens de voorbereidingen. Soms verandert het beeld naarmate de productie vordert en de losse elementen die in de opname bekend worden. Graag bereid ik zaken goed voor, kijk van te voren naar een locatie, overleg met styliste of wil weten wie het model is om zo al een voorstudie in mijn hoofd te kunnen maken. De plaat moet zo vervolmaakt worden dat de compositie van elementen, kleuren, licht, styling en retouche op de juiste manier bij elkaar worden gebracht. Zo wordt mijn visie verbeeld en is het geen toevalligheid meer; maar dat mag wel zo lijken. Ik hou er van om te puzzelen en te knutselen, samen met een team en art director op zoek naar de beste oplossing.
Bij mijn landschapfotografie gaat het meestal veel sneller en is er voor nadenken minder tijd, maar toch heb ik altijd vooraf of tijdens het schieten een idee van wat ik met de foto wil; een zwart/wit opname of met hoogcontrast, een panorama opname, een serie waar een lijn of kleur in zit, ik blijf er altijd in mijn hoofd mee bezig over hoe het eindresultaat er uiteindelijk uit moet gaan zien.
Behalve dat ik graag naar een simpele compositie zoek, vind ik ook de combinatie met het licht van het grootste belang. Ik vind dat een foto uiteindelijk een eenvoudig en eenduidig beeld moet zijn, waarvan anderen wellicht zeggen: maar dat had ik misschien ook wel kunnen maken!

ambities

Als ik naar het werk op mijn site kijk ben ik best trots op wat ik maak, er spreekt een soort stijl uit en een eigenheid. Met mijn eigen werk ga ik daar nog wel verder in en steek veel energie in foto’s naast elkaar te zetten die elkaar als serie weer versterken.
Ik hoop die eigenheid nog verder uit te kunnen bouwen en dit ook toe te passen op mijn werk voor opdrachtgevers. Dat hoeft niet ten koste te gaan van wat er gecommuniceerd moet worden. Het beeld kan juist sterker worden, meer opvallen en meer impact hebben op de kijker. Naast het werk in opdracht wil ik eigen werk blijven maken en wil meer mensen met mijn foto’s en mijn visie kennis laten maken.

persoonlijk

Ik ben geboren in Utrecht uit twee geslachten van ambachtlieden. Mijn moeders kant waren bakkers en mijn vaders kant aannemers. Mijn vader was echter meer van de natuur en heeft zijn leven lang bij het KNMI gewerkt.
Na school voor fotografie in Den Haag, gewerkt in Londen en terug naar Amsterdam, waar ik nog steeds woon met twee kinderen; Bob (99) en Ivy (03).  

 

Nederlands Linkedin profielNederlands Linkedin profiel

about

Welcome to my site, thanks for stopping by. Have a look at who I am and what I stand for.

Ernst (meaning Ernest in Dutch), may sound rather serious, but humour and putting things into their right perspective are essential to me. But in my work I am conscientious and persistent: starting with the careful preparation right up to the smallest details of the final image.
I have a passion for beautiful, fascinating and aesthetic photography. But “the road to” is just as important; the communication with clients and the cooperation with people I hire. You connect with them by working together in the process of thinking, searching, planning and the fun of making it all work. In doing that you get to know people, experience adventures and make friends.

If you want to know more about me then check this site, my linkedin profile or facebook. Would you like to meet me or can I help you with anything? Don’t hesitate to call me (T 020 4275333 of M 06 5436 3333) or send me a mail at ernst@yperlaan.com. Or connect to me at Linkedin so we can contact in the future.

history

Already during the secondary school I was busy with photography and knew that I wanted to be a photographer. After the secondary school I went to “the school for photography” in The Hague, there I was taught the technical basics. In the third year I was an intern at Jurriaan Eindhoven and Hans Kroeskamp, two famous photographers at the time. There I learned the passion and persistency that you need for advertising photography. After I passed with great grades, I moved to London and tried to find work as a assistant. I had a great time and assisted several photographers such as Ken Griffiths, Ian Giles, Jack Bankhead and for a longer period at Rolph Gobits. I got the chance to have a inside view in top studios and experienced many adventures.
After my period in London, I moved to Amsterdam to start my own business and started off by doing still-life and small sets. Splendid times then, just a handful of competitors and lot’s of work. It was only than that I really learned the business and gained experience. Since than I am working for advertising and design agencies and made work for: ABN/Amro, ANWB, BCC, de Bijenkorf, Centraal Beheer, Eneco, Essent, Grolsch, Heineken, ING, KLM, Konklijke Marine, KPMG, KPN, de Landmacht, LandRover, de Lotto, McKinsey, Natuurmonumenten, stichting Natuur & Milieu, Nationale Nederlanden, Nederlandse Spoorwegen, Nuon, Philips, Pokon, Prorail, Randstad, Renault, Riedel, Serieus3FM, Smith, Sogeti, T-mobile, TNTpost, Unox, Villa d’Art, Versatel, Volkswagen en VT-wonen.
In addition to my commercial work I always had a passion for landscape photography and try up till now to find time to make new work. A great recognition came in 1991 by winning the PANL award of the Netherlands for a series of pictures of Indonesia.

skills

Like every photographer I have my own methods and signature. Often I make an image in my head during the preparations. This image will change sometimes as production proceeds and all the elements come together. I like to prepare things well, have a look at the location, consulate with the stylist and have a look at the models to be able to make a sketch in my head.
The image should be perfected by bringing the composition, colour, light, styling and retouching together in just the right way. That’s the way that my vision is brought to live and is not a coincidence anymore, although it may look like it! I love to puzzle and tinker, together in a team and art director in search of the right solutions.
When making landscape pictures it al goes faster and there is less time for contemplation, though I am still before and during pushing the button thinking about what the picture should look like finished
Besides looking for a simple composition, I take great care in looking for the right light. In the end I would like an image to be that simple, that viewer would say that he just as well could have made it!

ambitions

Looking at my work I am proud what I have produced; I see a certain style and individuality. With my non-commercial work even more and try to put energy to make series in that way that the sequence gets stronger through the cooperation with the individual images. I hope to build out this individuality and also would like implement this onto my commercial work. That need not be at the expense of the story that is to be told. If the image is stronger and striking, it has more impact on the viewer.
Next to my commercial work, I would like to keep on making personal work and let people acquainted with my work and vision.

personal

I was born in Utrecht from two families of artisans. On my mothers side bakers and on my fathers side builders. My father was however more a nature lover and worked his whole life at the Dutch Meteorological Institute. After the school for photography in The Hague, working in London and back to Amsterdam and still living there with two kids;  Bob (99) en Ivy (03).

 

English Linkedin profileEnglish Linkedin profile

ernst yperlaan